VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).

De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.
In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet  programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel  worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.