“Scheiden van afval, het kan niet vroeg genoeg beginnen”

Sinds een aantal jaren is Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. bewust afval aan het scheiden. Dit proces begint reeds op het dak en betreft zowel sloopdaken, snijafval en verpakkingsmateriaal. In het magazijn gaat Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. nog een stapje verder. Alle metalen worden apart opgeslagen, dakbedekking en mastiek worden gesorteerd en restblikken primers en kleefstoffen worden in brandvertragende containers opgeslagen. Waar mogelijk worden bitumen en EPS direct afgevoerd naar de fabrikant om vervolgens weer direct als grondstof te dienen voor nieuwe producten.

In de toekomst wordt geprobeerd scheiding in een nog vroeger stadium uit te voeren. Daken welke zijn te ontmantelen kunnen straks volledig gerecycled worden zowel als grondstof danwel overgeheveld op een ander dak om daar zijn levensduur kracht bij te zetten.

Vaste partner op de bouw en in magazijn is Dusseldorp Inzameling en Recycling uit lichtenvoorde. Onlangs is bijgaand artikel verschenen in het wijd verspreide magazine “DUS!”