NEN 6050

In het kader van “Brandveiligheid van Bouwwerken” is de norm “Brandveilig ontwerpen en detailleren van daken met gesloten dakbedekkingssystemen” opgesteld.
Deze norm, de NEN 6050, geldt voor dakbedekkingsconstructies met gesloten bitumineuze dakbedekkingssystemen. Bitumen dakbanen worden overwegend met open vuur aangebracht.

Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat deze verwerkingsmethode “brandveilig” is onder voorwaarde, dat de ondergrond bij de details (zoals dakranden, opgaand werk, opstanden en dakdoorbrekingen) niet in aanraking kan komen met open vuur. Gebaseerd op dit uitgangspunt stelt de norm NEN 6050 eisen voor het beperken van de kans op brand bij aansluitingen van dergelijke dakbedekkingsconstructies.

nen