KOMO / BRL 4702

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn uw producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO? Dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig. Wist u trouwens dat bijna 94% van de Nederlanders KOMO kennen? Dit maakt het keurmerk tot een symbool van zekerheid en vertrouwen.

Producten en processen met het KOMO-keurmerk voldoen aan Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL’en). Dat zijn documenten aan de hand waarvan een product of proces wordt gecertificeerd. BRL’en worden vastgesteld door een College van Deskundigen. Hierin hebben belanghebbende bouwpartijen uit de betrokken sector zitting. In de BRL’en zijn niet alleen de wettelijke eisen opgenomen, maar ook de technische eisen van de markt. KOMO-kwaliteitsverklaringen gaan dus verder dan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit alleen.