Klanttevredenheid

In de afgelopen periode zijn er bij u werkzaamheden uitgevoerd aan het dak. Behalve dat we met u daarover persoonlijk contact hebben gehad tijdens het werk zouden we graag een beoordeling van u ontvangen, op basis van bijgevoegde vragenlijst. Kwerreveld Dakbedekkingen BV is o.a. gecertificeerd voor ISO 9001. Daarmee tonen we aan kwaliteit van werk te leveren.

Dakmerk is de controlerende instantie, steekproefsgewijs keuren zij onafhankelijk enkele van de door ons aangebrachte daken. Wij weten niet of ze bij u langs zullen komen.

Door het stellen van een aantal vragen houden we een vinger aan de pols over de tevredenheid. Bent u tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden van Kwerreveld Dakbedekkingen BV ? Vertel het een ander, heeft u opmerkingen over voorbereiding, uitvoering of eindoplevering, dan horen wij dat graag.  We zouden het erg op prijs stellen als u onderstaande vragenlijst voor ons wilt invullen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

  Uw naam (bedrijf) (verplicht)

  Contactpersoon (verplicht)

  Opdracht/project

  1 Algemeen

  Hoe tevreden bent u over de dienstverlening in het algemeen?

  2 Hoe tevreden bent u over

  Duidelijkheid van de uitgebrachte offerte

  Werkvoorbereiding, planbureau

  Begeleiding tijdens uitvoering van het project

  Vakbekwaamheid van onze dakdekkers.

  Snelheid waarmee gewerkt wordt.

  Manier van oplevering van project.

  Orde en netheid op het dak tijdens uitvoering van werkzaamheden.

  Naleving van de ARBO en veiligheidsregels

  Bereikbaarheid van onze organisatie en de diverse medewerkers.

  Duidelijkheid van onze factuur en of deelfacturen.

  Afhandeling van klachten.

  Uitvoering van onderhoud en voortvloeiend uit onderhoudscontracten.

  Gegeven adviezen.

  Uitgevoerde wekzaamheden.

  * ) Indien u bij bovenstaande vragen een of meerdere malen “ontevreden” of “zeer ontevreden” heeft aangekruist, wilt u dan een toelichting daarop geven?

  3 In welke mate zou u Kwerreveld Dakbedekkingen BV aanbevelen bij uw relaties?

  4 Zou u bij een volgende opdracht Kwerreveld Dakbedekkingen BV weer inschakelen?

  5 Mogen we uw bevindingen (discreet) op onze website publiceren?

  6 heeft u nog punten waarin Kwerreveld Dakbedekkingen BV zich volgens u zou moeten ontwikkelen of verbeteren?