ISO 9001 & 14001

ISO 9001
is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen.
Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem,
dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen.
Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 14001

Goed milieumanagement wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet alleen vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer lanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en
gaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.