Dakmerk

Zekerheid door gecontroleerde en gewaarborgde kwaliteit.
Stichting Dakmerk is het enige door het Ministerie van Economische Zaken erkende keurmerk voor de dakenbranche en is opgericht om de kwaliteit van het dakdekken van bitumineuze en kunststofdaken (zogenaamde platte daken) te verbeteren.

Dakbedekkingsbedrijven (participanten) welke het Dakmerk keurmerk willen voeren verplichten zich om te werken volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen ten aanzien van uitvoering en materiaalkeuze. Ieder werk wordt gecontroleerd. Goedgekeurde werken ontvangen een garantiecertificaat waardoor de opdrachtgever verzekerd is van 10 jaar garantie op waterdichtheid, zelfs wanneer het dakbedekkingsbedrijf onverhoopt in gebreke blijft.

Stichting DAKMERK biedt opdrachtgevers welke Dakmerk kwaliteit voorschrijven of in hun bestek opnemen, zekerheid middels:

  • Gecontroleerde kwaliteit
  • Garantie middels het eigen Waarborgfonds
  • Volstrekte onafhankelijkheid
Dakmerk