Dakmerk

DAKMERK erkende dakdekkers voldoen wat betreft vakmanschap aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL 4702.
Hun projecten worden vóór aanvang door DAKMERK technisch beoordeeld op o.a. ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging.
De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa 40 inspectiepunten geïnspecteerd.
Nadat aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK voor het werk een eigen garantiecertificaat af. De opdrachtgever is hiermee 10 jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Blijft de dakdekker in die periode door insolventie in gebreke, dan behoudt de opdrachtgever via het waarborgfonds van DAKMERK zijn 10 jaar waterdichtheidsgarantie.